Beperking van aansprakelijkheid


De uitbater van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:

  • enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  • een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.


Juistheid


De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De uitbater van deze website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, dan:

  • kan de uitbater van deze website worden gecontacteerd;
  • zal de uitbater van deze website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


Veiligheid


De uitbater van deze website stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op de uitbater van deze website.

Privacybeleid


De uitbater van deze website hecht belang aan privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van het klantenbeheer, om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten en promoties. De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Daartoe kan de uitbater van deze website op de hoogte worden gebracht. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de uitbater van deze website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Er kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard worden verzameld, zoals type van de webbrowser of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de deze website is gekomen, of waarlangs die wordt verlaten. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

De internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.


Linken naar deze webplek


Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. Maar de uitbater van deze website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die linken naar deze website.


Links naar andere websites


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze worden louter ter informatie aangeboden.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De uitbater van deze website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe websites,en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.


Wijzigingen


De uitbater van deze website kan de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen en de gebruikers hiervan op de hoogte brengen via deze website. Het is raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.


Toepasselijk recht


Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Brugge en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.


Uitbater van deze website


Onderneming: Becetel® vzw
Zaakvoerder: Joris Vienne
Telefoon: 09 272 50 70
E-mail: info@becetel.be
Ondernemingsnummer: BE 0406.633.106
RPR Gent
Webmaster: SDM